บทความทั้งหมด

Post date: Monday, November 25, 2019 - 14:50

ประกันชีวิต แผนประกันภัยที่ช่วยคุ้มครองชีวิตของเรา จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้มากจากความตั้งใจ โดยในการทำประกันชีวิตจะช่วยสร้างมรดกให้ไว้กับคนข้างหลังได้ อีกทั้งเมื่อไรก็ตามถ้าเราเจอกับอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล เราก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัย...

Post date: Tuesday, October 29, 2019 - 15:27

เรื่องของปัญหาสุขภาพ โรคภัย ไข้เจ็บ คงเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้น การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมาก เพื่อที่ว่าโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆ ก็จะได้ลดน้อยลงด้วย กระนั้นหลายคนก็อาจสงสัยว่า...

Post date: Wednesday, October 23, 2019 - 15:49

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นการซื้อประกันเพื่อให้ความคุ้มครองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่คุณเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่คุณเริ่มเดินทางออกจากประเทศ จนตลอดการท่องเที่ยวของคุณ...

Post date: Wednesday, September 25, 2019 - 16:11

ประกันสุขภาพ ประกันรูปแบบหนึ่งที่ผู้ทำประกันสัญญาที่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัย โดยที่บริษัทประกันภัย ตกลงจะจ่ายเงินเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ทำกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เกิดจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสาเหตุมาจากการเดิดโรค...

Post date: Tuesday, July 23, 2019 - 11:46

ประกันเป็นความคุ้มครองที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของทั้งบริษัทผู้รับประกันและผู้ทำประกัน ประกันการเดินทางก็เช่นเดียวกันซึ่งเงื่อนไขและแผนประกันของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกัน แต่โดยหลักๆ ประกันการเดินทางมี 3 เรื่องที่ผู้สนใจทำประกันควรรู้ไว้ 

...

Pages