รูปแบบประกันชีวิต

ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตมีความเสี่ยงอย่างมาก ไม่ว่าจะเดิน ขับรถหรือเกิดโรคต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรู้ล่วงหน้าได้เลย สิ่งที่เราจะปกป้องเราจากความเสี่ยงได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็คือการทำประกันชีวิต แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประกันชีวิตแบบไหนที่เราควรทำและเหมาะกับเราเ เราลองมาเรียนรู้ถึงรูปแบบของประกันชีวิตกันก่อน ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรา ประกันชีวิตมีด้วยกัน 4 รูปแบบ แบบแรก คุ้มครองแบบตลอดชีพ, สะสมทรัพย์, ชั่วระยะเวลา, เงินได้ประจำ  

แบบตลอดชีพ คือ เมื่อผู้ทำประกันชีวิตเสียชีวิตที่เกิดจากอะไรก็ตาม ประกันจะจ่ายให้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ว่าจะมอบให้ใครที่เป็นคนรับผลประโยชน์  แต่ถ้าผู้ที่ทำประกันมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี บริษัทประกันก็จะคืนเงินให้ตามที่ได้ระบุใว้

แบบสะสมทรัพย์ คือ การประกันในรูปแบบนี้เหมือนเป็นการออมทรัพย์อีกทางหนึ่ง เพราะบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าประกันให้จนกว่าอายุสัญญาจะครบกำหนด ตามเงือนไขที่ตกกันเอาใว้หรือเข้าใจง่ายๆคือเมื่อสัญญาครบกำหนดเวลาเราก็จะได้เงินประกันคืนที่จ่ายไปคืนนั้นเอง

แบบชั่วระยะเวลา คือ การคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตอย่างเดียว การส่งเบี้ยประกันแบบนี้จะถูกกว่าแบบอื่น เพราะจะไม่มีการการคืนเงินประกันให้เมื่อครบปีที่ทำสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ที่ทำประกันเสียชีวิตตามที่ได้ทำเงือนไขใว้ เช่น 2ปี 8ปีหรือ 10ปี 

แบบเงินได้ประจำ คือ การทำประกันแบบนี่จะเหมาะกับคนที่มีการว่างแผนชีวิต ว่างแผนอนาคตใว้ใช้ในยามแก่เฒ่า เพื่อให้มีเงินสำรองใว้ใช้ในบันปลายชีวิต ผู้ทำประประกันเมื่ออายุครบ 55ปีหรือ60ปี ในช่วงที่เกษียณอายุจะได้รับเงินจากประกันชีวิตอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นก่อนเราจะเลือกทำประกันชีวิตก็ควรทำความเข้าใจรูปแบบของประกันว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา เงินที่ต้องจ่ายประกันไม่ลำบากเราเกินไป ศึกษาตัวสัญญา และบริษัทที่น่าเชื่อถือไว้ว่างใจได้ ตัวเราเองก็จะได้อุ่นใจด้วย หากใครที่กำลังสนใจมองหาแผนประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบถ้วน ซื้อทีเดียว จบ ขอแนะนำ ประกันชีวิต Manulife เลือกได้ตามชอบ ซื้อง่ายออนไลน์ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก